Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej

  • przestrzeganie zapisów statutowych szkoły, aktualizowanie statutów,
  • aktualizowanie danych w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych,
  • przekazywanie danych do systemu informacji oświatowej,
  • przestrzeganie warunków art. 14 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe,
  • składanie miesięcznego wniosku o udzielenie dotacji,
  • składanie miesięcznego oświadczenia o liczbie uczniów i poniesionych wydatkach sfinansowanych z udzielonej części dotacji,
  • składanie rocznego rozliczenia z pobrania i wykorzystania dotacji.
Przewiń do góry