W związku z decyzją Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej ujednolicone zostały wszystkie serwisy internetowe CEA. Obecna struktura stanowi element Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl

Od dnia 23.07.2021 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem szkolnictwa artystycznego w Polsce oraz samego Centrum można znaleźć na naszej nowej stronie na portalu gov.pl. pod adresem www.gov.pl/cea.

Dotychczasowe serwisy dostępne pod adresami: cea.art-pl, prawo.cea-art.pl, niepubliczne.cea-art.pl i ewaluacja.cea-art.pl będą aktywne jako wersje archiwalne do końca roku 2021, następnie w/w adresy będą przekierowywały użytkowników na nową stronę na portalu gov.pl.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych. Wszystkie zbudowane są w tym samym wysokim standardzie, spełniają wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.

Serwis www.gov.pl/cea od dnia 23.07.2021 r. pełni również funkcję Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Edukacji Artystycznej.

Przewiń do góry