Wysokość stawek dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych szkół artystycznych obowiązująca od 1 marca 2017 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Niepublicznych

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje o wysokości stawek dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych szkół artystycznych


Zobacz tabelę