Wysokość stawek dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych szkół artystycznych obowiązująca od 1 maja 2018 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Niepublicznych

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje o wysokości stawek dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych szkół artystycznych obowiązujących od 1 maja 2018 r.