Wysokość stawek dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych szkół artystycznych na rok 2017 (obowiązująca od stycznia)

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Niepublicznych

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje o wysokości stawek dotacji na jednego ucznia dla niepublicznych szkół artystycznych


Zobacz tabelę

Posted in: