Wykaz obowiązujących aktów prawnych

Wykaz aktów prawnych regulujących zagadnienia istotne dla dokonania wpisu do ewidencji niepublicznej szkoły artystycznej

Wykaz aktów prawnych regulujących zasady wpisywania do ewidencji niepublicznej szkoły artystycznej ubiegającej się o wpis do ewidencji z jednoczesnym nadaniem uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności:

(dotyczy: ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st., ogólnokształcącej szkoły muzycznej II st., ogólnokształcącej szkoły baletowej)