Dokonanie zgłoszenia do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych

Wpis do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych dokonywany jest na podstawie pisemnego zgłoszenia (wniosku). Osoba prawna lub fizyczna zamierzająca prowadzić niepubliczną szkołę artystyczną powinna zgłosić szkołę do ewidencji wraz z wymaganymi dokumentami osobiście lub za pośrednictwem poczty w Centrum Edukacji Artystycznej (ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa). Dokumenty należy dostarczyć w formie pojedynczych kartek (jednostronnie drukowanych, niezszytych, niebindowanych, bez koszulek i spinaczy).


Wzór formularza – wniosek o wpisanie szkoły do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych


Zgłoszenie i załączniki muszą być podpisane przez osobę fizyczną dokonującą zgłoszenia, a w przypadku osoby prawnej – przez osobę uprawnioną do jej reprezentacji.

Wniosek powinien być złożony w terminie pozwalającym na wpisanie szkoły do ewidencji, tj. przed datą rozpoczęcia przez szkołę działalności dydaktycznej, z uwzględnieniem organizacji roku szkolnego, tj. przed 1 września. Niedopełnienie terminów spowoduje, że szkoła będzie mogła rozpocząć swoją działalność z początkiem następnego roku szkolnego.

Dodatkowe informacje o niezbędnych warunkach do dokonania wpisu do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych uzyskać można telefonicznie pod nr 22 42-10-615 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkol.niepub@cea.art.pl u p. Barbary Januszkiewicz.

Postępowanie w sprawie wpisu do ewidencji jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

Przewiń do góry