!!! SIO – BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT !!!

NP-BE-610-1/2014
L. dz. 1574/2014

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
szkół i placówek artystycznych

W związku ze zmianami w szkołach i placówkach numerów REGON, które nastąpiły wraz z wprowadzeniem Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), Centrum Edukacji Artystycznej prosi o zamieszczenie aktualnych numerów REGON w tzw. “starym SIO”, w spisie według stanu na dzień 31 marca 2014 r.

Dyrektor
Centrum Edukacji Artystycznej
dr Zdzisław Bujanowski


Pobierz pismo

 

Posted in: