Rozporządzenie MKiDN z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych

Dz.U. 2014 poz. 1219

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 września 2014 r. w sprawie udzielania szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe


Tekst ogłoszony: pdf D20141219.pdf
Data ogłoszenia: 2014-09-15
Data wydania: 2014-09-09
Data wejścia w życie: 2014-09-16
Data obowiązywania: 2014-09-16

 Rozporządzenie pochodzi z Bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych – ISAP

 

 

Posted in: