Pismo w sprawie obowiązku sprawozdawczości w SIO według stanu na dzień 31 marca 2017

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
szkół artystycznych

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2016.1927-j.t. zm. Dz.U.2016.1984-art.21) obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2017 r.wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO”.

Centrum informuje, że nowa wersja programu do zbierania danych SIO v.3.22 jest do pobrania od dnia 8 marca 2017 roku ze strony internetowej MEN – adres: www.cie.men.gov.pl.

Program do wprowadzania danych w „starym SIO” wraz z Instrukcją wprowadzania danych został opublikowany na stronie internetowej MEN – adres: www.cie.men.gov.pl również w dniu 8 marca 2017 r.

Spis według stanu na dzień 31 marca 2017 r. może być realizowany wyłącznie w wersji programu SIO v.3.22, bowiem danych przekazanych we wcześniejszych wersjach programu nie uda się scalić. Dane należy przekazać pocztą elektroniczną na adres: sio@cea.art.pl, natomiast podpisany wydruk zestawienia zbiorczego – drogą pocztową na adres siedziby CEA 00-258 Warszawa ul. Brzozowa 35, w terminie wynikającym z przywołanych przepisów prawnych, tj.

stan na 31 marca – do 7 kwietnia 2017 roku

Dyrektor
Centrum Edukacji Artystycznej
dr Zdzisław Bujanowski

 

Posted in: