Pismo CEA w sprawie SIO – stan na 31 marca 2014 r.

NP-BE-610/2014
L. dz. 1574/2014

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
szkół i placówek artystycznych

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.) sprawozdawczość w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2014 r. oznacza obowiązek przekazania danych w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. “stare SIO”.

Centrum informuje, że nowa wersja programu do zbierania danych SIO v. 3.16 jest do pobrania od dnia
7 marca 2014 r. ze strony internetowej MEN (adres: www.cie.men.gov.pl) lub ze strony internetowej CEA, zakładka do pobrania (adres: www.cea.art.pl).

Spis według stanu na dzień 31 marca 2014 r. może być realizowany wyłącznie w wersji programu SIO
v. 3.16,
bowiem danych przekazanych we wcześniejszych wersjach programu nie uda się scalić.

Dane według stanu na dzień 31 marca 2014 r. należy przekazać pocztą elektroniczną na adres: sio@cea.art.pl w terminie wynikającym z przywołanych przepisów prawnych, tj. do dnia 7 kwietnia 2014 r. natomiast podpisany wydruk zestawienia zbiorczego – drogą pocztową na adres siedziby CEA w Warszawie.

Dyrektor
Centrum Edukacji Artystycznej
dr Zdzisław Bujanowski


 

Posted in: