Pismo CEA w sprawie SIO skierowane do szkół niepublicznych

NP-BE-610-2/2015 ; L.dz. 5796/2015

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
niepublicznych szkół i placówek
artystycznych

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.) obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „stare SIO”.

Centrum informuje, że nowa wersja programu do zbierania danych SIO v. 3.19 jest do pobrania od dnia 14 sierpnia 2015 r. ze strony internetowej MEN (adres: www.cie.men.gov.pl) lub ze strony internetowej CEA, zakładka do pobrania (adres: www.cea.art.pl).

KOMUNIKAT MEN

Przypominamy, że od wersji 3.17 w tabeli I1. Identyfikacja dodany został nr RSPO, celem ułatwienia porównywania danych z SIO1 i SIO2. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1.

W związku ze zmianami numerów REGON, które nastąpiły wraz z wprowadzeniem Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), uprzejmie prosimy o aktualizację tych numerów w tzw. „Starym SIO”, w spisie według stanu na 10 i 30 września 2015 r.

Ze względu na potrzebę kontaktu z Państwem, prosimy o aktualizację adresów e-mail
w tzw. „Starym SIO” i w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO).

Spis według stanu na dzień 30 września 2015 r. może być realizowany wyłącznie w wersji programu SIO v. 3.19, bowiem danych przekazanych we wcześniejszych wersjach programu nie uda się scalić. Dane należy przekazać pocztą elektroniczną na adres: sio@cea.art.pl, natomiast podpisany wydruk zestawienia zbiorczego – drogą pocztową na adres siedziby CEA w Warszawie, w terminie wynikającym z przywołanych przepisów prawnych, tj.
stan na 30 września – do 5 października 2015 roku

Dyrektor
Centrum Edukacji Artystycznej
dr Zdzisław Bujanowski


Pobierz pismo

 

Posted in: