Pismo CEA w sprawie SIO (stan na 30 września 2016) skierowane do szkół niepublicznych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
niepublicznych szkół i placówek
artystycznych

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, oz. 814 z późn. zm.) obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO”.

Centrum informuje, że program do wprowadzania danych SIO v. 3.21 wraz z „Instrukcją wprowadzania danych”  jest do pobrania od dnia 16 sierpnia 2016 r. ze strony internetowej MEN  adres: www.cie.men.gov.pl.

Spis według stanu na dzień 30 września 2016 r.  może być realizowany wyłącznie w wersji programu SIO v. 3.21, bowiem danych przekazanych we wcześniejszych wersjach programu nie uda się scalić. Dane należy przekazać pocztą elektroniczną na adres: sio@cea.art.pl, natomiast podpisany wydruk zestawienia zbiorczego – drogą pocztową – na adres siedziby CEA w Warszawie, w terminie wynikającym z przywołanych przepisów prawnych, tj.

stan na 30 września – do dnia 7 października 2016 roku

Dyrektor
Centrum Edukacji Artystycznej
dr Zdzisław Bujanowski


Pobierz pismo

Posted in: