Pismo CEA dotyczące obowiązku sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2016 r.

NP-BE-610/2016 ; L. dz. 1497/2016

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
szkół artystycznych

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.) obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2016 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „stare SIO”.

Centrum informuje, że nowa wersja programu do zbierania danych SIO v. 3.20 jest do pobrania od dnia 8 marca 2016 r. ze strony internetowej MEN (adres: www.cie.men.gov.pl) lub ze strony internetowej CEA, zakładka do pobrania (adres: www.cea.art.pl).

Program do wprowadzania danych w “starym SIO” wraz z “Instrukcją wprowadzania danych został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl również w dniu 8 marca br.

Spis według stanu na dzień 31 marca 2016 r. może być realizowany wyłącznie w wersji programu SIO v. 3.20, bowiem danych przekazanych we wcześniejszych wersjach programu nie uda się scalić. Dane należy przekazać pocztą elektroniczną na adres: sio@cea.art.pl, natomiast podpisany wydruk zestawienia zbiorczego – drogą pocztową na adres siedziby CEA w Warszawie, w terminie wynikającym z przywołanych przepisów prawnych, tj.
stan na 31 marca – do 8 kwietnia 2016 roku.

D y r e k t o r
Centrum Edukacji Artystycznej
dr Zdzisław Bujanowski


Pobierz pismo

 

Posted in: