Pismo CEA dotyczące obowiązku sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2015 r.

NP-BE-610/2015 ; L. dz. 1398/2015

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
szkół artystycznych

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.) obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2015 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „stare SIO”.

Centrum informuje, że nowa wersja programu do zbierania danych SIO v. 3.18 jest do pobrania od dnia 10 marca 2015 r. ze strony internetowej MEN (adres: www.cie.men.gov.pl) lub ze strony internetowej CEA, zakładka do pobrania (adres: www.cea.art.pl).

KOMUNIKAT MEN

Przypominamy, że od wersji 3.17 w tabeli I1. Identyfikacja dodany został numer Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) w celu ułatwienia porównywania danych z SIO1 i SIO2. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1.

W związku ze zmianami numerów REGON, które nastąpiły wraz z wprowadzeniem RSPO, prosimy o aktualizację tych numerów w „starym SIO” w spisie według stanu na dzień 31 marca 2015 r. oraz o aktualizację adresów e-mail w rejestrze RSPO.

Spis według stanu na dzień 31 marca 2015 r. może być realizowany wyłącznie w wersji programu SIO v. 3.18, bowiem danych przekazanych we wcześniejszych wersjach programu nie uda się scalić. Dane należy przekazać pocztą elektroniczną na adres: sio@cea.art.pl, natomiast podpisany wydruk zestawienia zbiorczego – drogą pocztową na adres siedziby CEA w Warszawie, w terminie wynikającym z przywołanych przepisów prawnych, tj.
stan na 31 marca – do 8 kwietnia 2015 roku.

D y r e k t o r
Centrum Edukacji Artystycznej
dr Zdzisław Bujanowski

 

Posted in: