Lokalizacja CEA

Centrum Edukacji Artystycznej – ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, wejście od Placu Juliusza Osterwy, IV piętro