Korespondencja z CEA

Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych  w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107).

Zgodnie z powyższym zapisem, treść korespondencji przekazywana pocztą elektroniczną powinna zawierać wskazanie:

osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko)

adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, tel.)

przedmiotu sprawy, której dotyczy (treść sprawy)