KOMUNIKAT w sprawie przekazania danych do Systemu Informacji Oświatowej

Uwaga dyrektorzy:

• publicznych szkół artystycznych prowadzonych przez MKiDN,
• publicznych szkół artystycznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
• publicznych szkół artystycznych prowadzonych przez osoby fizyczne
• niepublicznych szkół artystycznych

Uprzejmie informujemy, że 30 września 2019 r. minął‚ ustawowy termin przekazania danych do Systemu Informacji Oświatowej. W związku ze zgłaszanymi ze strony Centrum Informacyjnego Edukacji MEN brakami odnośnie danych dotyczących:

uczniów (w szczególności przypisaniu uczniów do oddziałów podstawowych)
nauczycieli (w szczególności wykazania liczby etatów oraz liczby nauczycieli posiadających dany stopień awansu zawodowego) –

– prosimy o bezzwłoczne uzupełnienie powyższych danych w Systemie Informacji Oświatowej.

 

Posted in: