KOMUNIKAT DSAiEK MKiDN – MODERNIZOWANY SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej przypomina o obowiązku przekazania danych dotyczących bazy materialnej szkół i placówek do „nowego SIO” przez wszystkie szkoły i placówki artystyczne, również placówki zapewniające opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Szczegółowe informacje: http://sio.men.gov.pl/index.php/aktualnosci1/komunikaty/355-baza-materialna.


Czytaj pismo dyrektora DSAiEK

 

Posted in: