Jednolity tekst rozporządzenia MKiDN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

Dz.U. 2015 poz. 1668

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych


Tekst ogłoszony: pdf D20151668.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-10-22
Data wydania: 2015-08-19
Organ wydający: MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


 Rozporządzenie pochodzi z Bazy Internetowego Systemu Aktów Prawnych – ISAP

 

 

 

Posted in: