Instrukcja pomocnicza dotycząca rozliczania dotacji przyznawanych dla niepublicznych szkół artystycznych przez Centrum Edukacji Artystycznej

Uprzejmie informujemy, że w zakładce dotacje został zaktualizowany plik – “Instrukcja rozliczania dotacji”