Ewidencja niepublicznych szkół artystycznych prowadzona jest przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 27 marca 2019 r. w sprawie powierzenia specjalistycznej jednostce nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej prowadzenia ewidencji niepublicznych szkół artystycznych (Dz. U. 2019, poz. 607 z późn. zm.) wydanego na podstawie art. 168 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.

Do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych może zostać wpisana szkoła zgodna z określonym typem szkoły artystycznej, realizująca odpowiednio kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne lub wyłącznie kształcenie artystyczne:

szkoła muzyczna  I stopnia - szkoła o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia w zależności od wieku ucznia, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin końcowy, dająca podstawy zawodowego wykształcenia muzycznego,

szkoła muzyczna  II stopnia - szkoła o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia w zależności od specjalności kształcenia, umożliwiająca uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego,

ogólnokształcąca szkoła muzyczna  I stopnia - szkoła o ośmioletnim cyklu kształcenia, w której jest realizowane kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin ósmoklasisty oraz egzamin końcowy, dająca podstawy wykształcenia muzycznego,

ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia - szkoła o sześcioletnim cyklu kształcenia, w której jest realizowane kształcenie ogólne w zakresie klas VII i VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego oraz w klasie II przeprowadza się egzamin ósmoklasisty, umożliwiająca uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

policealna szkoła muzyczna - szkoła o trzyletnim cyklu kształcenia, umożliwiająca uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego muzyk albo aktor scen muzycznych po zdaniu egzaminu dyplomowego,

liceum sztuk plastycznych* - szkoła o pięcioletnim cyklu kształcenia, realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, umożliwiająca uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

szkoła policealna plastyczna - szkoła o dwuletnim cyklu kształcenia, umożliwiająca uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego,

ogólnokształcąca szkoła baletowa - szkoła o dziewięcioletnim cyklu kształcenia, w której jest realizowane kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego oraz w klasie V przeprowadza się egzamin ósmoklasisty, umożliwiająca uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego tancerz po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

– szkoła sztuki tańca - szkoła o dziewięcioletnim cyklu kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego tancerz po zdaniu egzaminu dyplomowego,

szkoła sztuki cyrkowej - szkoła o trzyletnim cyklu kształcenia, umożliwiająca uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego aktor cyrkowy po zdaniu egzaminu dyplomowego.

*Zgodnie z § 9 i 9a rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2017, poz. 1125 z późn. zm.)

Utworzenie szkoły artystycznej zgodnie z powyżej wskazanymi typami szkół następuje po uzyskaniu wpisu do ewidencji.

Szkoła niepubliczna działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą.

Ewidencja niepublicznych szkół artystycznych jest jawna. Spełnia funkcję zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego, poprzez dostarczenie wszystkim zainteresowanym danych o podmiocie będącym osobą prowadzącą, a także o samej szkole.

Przewiń do góry