Dane teleadresowe

Centrum Edukacji Artystycznej

ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
wejście od Placu Juliusza Osterwy, IV piętro
tel. (22) 42-10-621
sekretariat@cea.art.pl ; www.cea.art.pl

Kierownictwo Centrum Edukacji Artystycznej

Dyrektor CEA
dr Zdzisław Bujanowski

Wicedyrektorzy:
Włodzimierz Gorzelańczyk
Katarzyna Dziurdzikowska

INSTYTUCJE

»
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
centrala Ministerstwa (22) 42-10-100 ; www.mkidn.gov.pl

»
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

ul. Mikołaja Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
wejście od Placu Juliusza Osterwy, III piętro

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. (22) 55-15-590 ; www.mkidn.gov.pl