Informacja zbiorcza 2020/2021
dla Niepublicznych Szkół Artystycznych z uprawnieniami szkół publicznych

Informacja zbiorcza na rok szkolny 2020/21

Druki do informacji zbiorczej (załączniki do zasad)

Zasady przygotowywania Informacji zbiorczej na rok szkolny 2020/2021