Informacja zbiorcza 2016/2017
dla Niepublicznych Szkół Artystycznych z uprawnieniami szkół publicznych

Informacja zbiorcza na rok szkolny 2016/17

Druki do informacji zbiorczej (załączniki do zasad)

Zasady przygotowywania Informacji zbiorczej na rok szkolny 2016/2017