Informacja zbiorcza 2018/2019
dla Niepublicznych Szkół Artystycznych z uprawnieniami szkół publicznych

Informacja zbiorcza na rok szkolny 2018/19

Druki do informacji zbiorczej (załączniki do zasad)

Zasady przygotowywania Informacji zbiorczej na rok szkolny 2018/2019